Trang chủTrang chủ / Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

Đại Học Hà Nội

Khóa học

Số khóa học: 0

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 0 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Giảng viên đại học

Thành tích:

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có:

- Đại học

Nơi làm việc:

Đại Học Hà Nội

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản trị
Thiết kế đồ họa

Các khóa học đã dạy

Thông tin khóa học

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết