Ảnh đại diện

Nguyễn Mạnh Hùng 3

Tuổi Tuổi : 13

Giới tính Giới tính : Nữ

Địa chỉ Địa chỉ: B17 Định Công

Email Email : ****************

Số điện thoại Số điện thoại : ****************

Môn học quan tâm Môn học quan tâm : Sales - Chăm sóc khách hàng,Kỹ năng quản trị

Xem liên hệ
đánh giá giảng viên

Học viên liên quan

Nguyễn Mạnh Hùng 2

Địa chỉ Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Môn học quan tâm Sales - Chăm sóc khách hàng,Kỹ năng quản trị

Dũng mCHem

Địa chỉ Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Môn học quan tâm Sales - Chăm sóc khách hàng,Kỹ năng quản trị,Tiếng Anh,Phần mềm,Thiết kế đồ họa,Marketing,Kinh doanh,IT và lập trình,Hành chính Nhân sự,Tài chính,Kế toán,Phát triển cá nhân,Đời sống

Nguyễn Mạnh Hùng 5

Địa chỉ Quận Ba Đình, Hà Nội

Môn học quan tâm Sales - Chăm sóc khách hàng,Kỹ năng quản trị,Tiếng Anh,Phần mềm,Thiết kế đồ họa,Marketing,Kinh doanh,IT và lập trình,Hành chính Nhân sự,Tài chính,Kế toán,Phát triển cá nhân,Đời sống

a

Địa chỉ Quận Ba Đình, Hà Nội

Môn học quan tâm Sales - Chăm sóc khách hàng

1

Địa chỉ Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Môn học quan tâm Sales - Chăm sóc khách hàng