Trang chủTrang chủ / Nguyen Duy Tuan

Nguyen Duy Tuan

Tông ty cổ phần thanh toán Hưng Hà

Khóa học

Số khóa học: 0

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 0 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Kinh nghiệm giảng dạy:

Kinh nghiệm giảng dạy

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: Lập trình viên 2 year exp

Nơi làm việc: Tông ty cổ phần thanh toán Hưng Hà

Chuyên đề giảng dạy

jkkjk