Trang chủTrang chủ / Giảng viên Tuấn

Giảng viên Tuấn

Uneti

Khóa học

Số khóa học: 3

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 1 giờ

Sao

Số sao: 5

Giới thiệu bản thân:

sadsad

Kinh nghiệm giảng dạy:

Giảng dạy ở các trường đại học, trung tâm uy tín

Thành tích:

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có:

Bằng thạc sỹ

Nơi làm việc:

Uneti

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng
jkkjk