Trang chủTrang chủ / Dũng Hà Duy

Dũng Hà Duy

AHA

Khóa học

Số khóa học: 1

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 120 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Kinh nghiệm giảng dạy:

AHA

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: AHA

Nơi làm việc: AHA

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng

Các khóa học đã dạy

How to be main ys
Sao 0
Lượt xem 439
Bài giảng 1 Bài
Sao 0
Lượt xem 439
Bài giảng 1 Bài

How to be main ys

Dũng Hà Duy

Dũng Hà Duy

AHA

1

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết