Trang chủTrang chủ / Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

Khóa học

Số khóa học: 7

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 34 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

Chưa cập nhật

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: Chưa cập nhật

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Chuyên đề giảng dạy

Khác

Các khóa học đã dạy

TOEICS
Sao 0
Lượt xem 59
Bài giảng 1 Bài
Sao 0
Lượt xem 59
Bài giảng 1 Bài

TOEICS

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

300,000đ
Khóa học kỹ năng
Sao 0
Lượt xem 71
Bài giảng 1 Bài
Sao 0
Lượt xem 71
Bài giảng 1 Bài

Khóa học kỹ năng

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

3,000,000đ
Khóa học kỹ năng excel
Sao 0
Lượt xem 70
Bài giảng 5 Bài
Sao 0
Lượt xem 70
Bài giảng 5 Bài

Khóa học kỹ năng excel

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Tân Long

800,000đ 700,000đ
1

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết