Biểu mẫu đăng ký hợp tác

Anh Chị vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu bên dưới. Timviec365 sẽ liên hệ lại với anh chị trong vòng 05 ngày làm việc.

Biểu mẫu hợp tác bên dưới dành cho cá nhân đăng ký, trong trường hợp Anh Chị thuộc tổ chức/ công ty muốn hợp tác hoặc cần hỗ trợ thêm. Xin vui lòng liên hệ email ctcpdichvutruyenthonghungviet@gmail.com

Thông tin tài khoản

Thông tin Liên hệ

Bằng cấp chứng chỉ

Thông tin hợp tác


Hợp tác phân phối khóa học (Anh Chị có sẵn khóa học hoàn chỉnh và mong muốn được phân phối trên nền tảng Timviec365)

Hợp tác sản xuất khóa học (Anh Chị có nội dung giảng dạy và mong muốn hợp tác quay dựng, sản xuất khóa học độc quyền)

Cả hai


Tôi chưa từng dạy online

Tôi đã từng dạy online nhưng hình thức khác với Timviec365

Tôi đã từng dạy online hình thức giống Timviec365

Tôi đã từng dạy online trên Timviec365

Chủ đề giảng dạy ( Anh Chị lưu ý chọn đúng ô có chiều lĩnh vực và trình độ tương ứng với nội dung mà mình muốn hợp tác. Có thể chọn nhiều ô) :

Cơ bản Nâng cao Chuyên sâu Mọi cấp độ

Học hỏi, trải nghiệm hình thức giảng dạy mới

Xây dựng branding cá nhân

Thù lao hấp dẫn và cạnh tranh

Phát triển kỹ năng và kinh nghiệm giảng dạy

Cơ hội tiếp xúc và am hiểu nhiều đối tượng người học

Hợp tác và đồng hành cùng brand Timviec365