Tìm kiếm khóa học phù hợp nhất

Cùng Timviec365.com.vn tìm kiếm tri thức

Học tập bất kể thời gian, địa điểm cùng các chuyên gia

Top khóa học online

Khóa học của người trưởng thành

Khóa học của người trưởng thành

thời gian 120 giờ
học viên 7 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

Khóa học của người trưởng thành

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

600,000đ

Khóa học của người trưởng thành 1

thời gian 120 giờ
học viên 5 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới. Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 707
số video 2 Bài
đánh giá 0
lượt xem 707
số video 2 Bài

Khóa học của người trưởng thành 1

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

How to be main ys

thời gian 120 giờ
học viên 8 học viên đã học

haa

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 362
số video 2 Bài
đánh giá 0
lượt xem 362
số video 2 Bài

How to be main ys

Dũng Hà Duy

Dũng Hà Duy

Giảng viên

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán 1

thời lượng 20 giờ
học viên 4 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 2.3
lượt xem 294
số video 1 Bài
đánh giá 2.3
lượt xem 294
số video 1 Bài

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán

thời lượng 20 giờ
học viên 4 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 2.5
lượt xem 253
số video 2 Bài
đánh giá 2.5
lượt xem 253
số video 2 Bài

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán

Nguyễn Thị Mo

Nguyễn Thị Mo

Giảng viên

2,000,000đ 1,900,000đ

Học để lên người 1

thời lượng 120 giờ
học viên 5 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 2
lượt xem 177
số video 2 Bài
đánh giá 2
lượt xem 177
số video 2 Bài

Học để lên người 1

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

500,000đ 300,000đ

múa ys 101 ở hn

thời lượng 120 giờ
học viên 7 học viên đã học

múa

ảnh minh họa
đánh giá 1
lượt xem 162
số video 1 Bài
đánh giá 1
lượt xem 162
số video 1 Bài

múa ys 101 ở hn

hùng

hùng

Trung tâm

100,000đ 85,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 2.3
lượt xem 294
số video 1 Bài
đánh giá 2.3
lượt xem 294
số video 1 Bài
ảnh minh họa
đánh giá 2.5
lượt xem 253
số video 2 Bài
đánh giá 2.5
lượt xem 253
số video 2 Bài

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán

Nguyễn Thị Mo

Nguyễn Thị Mo

Giảng viên

2,000,000đ 1,900,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 2
lượt xem 177
số video 2 Bài
đánh giá 2
lượt xem 177
số video 2 Bài

Học để lên người 1

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

500,000đ 300,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 1
lượt xem 162
số video 1 Bài
đánh giá 1
lượt xem 162
số video 1 Bài

múa ys 101 ở hn

hùng

hùng

Trung tâm

100,000đ 85,000đ

Top khóa học offline

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 1

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 1

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Khóa học gồm: 3 giai đoạn
Giai đoạn 1 - Chuẩn hóa ngữ âm: Học 13 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 2 - Giao tiếp cơ bản: Học 16 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 3 - Giao tiếp nâng cao: Học 10 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Hoạt động ngoại khóa: Mỗi giai đoạn có 2 buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời hoặc trong nhà.
Chương trình học online 30 phút mỗi ngày: Ở mỗi giai đoạn, học viên đều được cung cấp tài liệu học online tại nhà 30 phút để rèn luyện khả năng phát âm, nghe, nói.

How to be main Sona

thời gian 120 giờ
học viên 0 học viên đã học

Giới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá học

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 339
số video 0 học viên
đánh giá 0
lượt xem 339
số video 0 học viên

How to be main Sona

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

100,000đ 100,000đ

Khóa học offline của người trưởng thành 2

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Khóa học gồm: 3 giai đoạn
Giai đoạn 1 - Chuẩn hóa ngữ âm: Học 13 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 2 - Giao tiếp cơ bản: Học 16 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 3 - Giao tiếp nâng cao: Học 10 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Hoạt động ngoại khóa: Mỗi giai đoạn có 2 buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời hoặc trong nhà.
Chương trình học online 30 phút mỗi ngày: Ở mỗi giai đoạn, học viên đều được cung cấp tài liệu học online tại nhà 30 phút để rèn luyện khả năng phát âm, nghe, nói.

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 209
số video 0 học viên
đánh giá 0
lượt xem 209
số video 0 học viên

Khóa học offline của người trưởng thành 2

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

13,000,000đ 10,000,000đ

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 2

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Khóa học gồm: 3 giai đoạn
Giai đoạn 1 - Chuẩn hóa ngữ âm: Học 13 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 2 - Giao tiếp cơ bản: Học 16 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 3 - Giao tiếp nâng cao: Học 10 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Hoạt động ngoại khóa: Mỗi giai đoạn có 2 buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời hoặc trong nhà.
Chương trình học online 30 phút mỗi ngày: Ở mỗi giai đoạn, học viên đều được cung cấp tài liệu học online tại nhà 30 phút để rèn luyện khả năng phát âm, nghe, nói.

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 149
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 149
học viên 0 học viên

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 2

tc_info_box_img

Nguyễn Thị B

Giảng viên

20,000,000đ 12,000,000đ

Khóa học tiếng anh cơ bản

thời gian 1 giờ
học viên 0 học viên đã học

Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 139
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 139
học viên 0 học viên

Khóa học tiếng anh cơ bản

tc_info_box_img

Giảng viên Tuấn

Giảng viên

10,000,000đ 980,000đ

How to be play rân

thời gian 120 giờ
học viên 0 học viên đã học

Giới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá học

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 122
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 122
học viên 0 học viên

How to be play rân

tc_info_box_img

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

100,000đ 100,000đ

Khóa học test test

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Mô tả Mô tả Mô tả Mô tả Mô tả Mô tả

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 93
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 93
học viên 0 học viên

Khóa học test test

tc_info_box_img

Nguyễn Thị Mo

Giảng viên

1,000,000đ 900,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 149
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 149
học viên 0 Học viên

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 2

Nguyễn Thị B

Nguyễn Thị B

Giảng viên

20,000,000đ 12,000,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 139
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 139
học viên 0 Học viên

Khóa học tiếng anh cơ bản

Giảng viên Tuấn

Giảng viên Tuấn

Giảng viên

10,000,000đ 980,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 122
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 122
học viên 0 Học viên

How to be play rân

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm hoa ngữ

Trung tâm

100,000đ 100,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 93
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 93
học viên 0 Học viên

Khóa học test test

Nguyễn Thị Mo

Nguyễn Thị Mo

Giảng viên

1,000,000đ 900,000đ

Đội ngũ giảng viên - trung tâm giảng dạy

gv-img
nguyễn bảo đại
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
nguyễn bảo đại
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
nguyễn bảo đại
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
suhoooo
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
nguyễn bảo đại
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
WOONG WOONG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
WOONG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
admin
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
ABCDEFJH I LOVE YOU
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Choi Woong
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ DK TUYỂN DỤNG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Rbox
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển số 18
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI VINA
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Ngọc Mai
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Nguyễn Công Tiến
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
WOONG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
admin
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
TNHH FLOWERS MEDIA
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Nguyễn Công Tiến
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty Chubb Life
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
mami
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
TNHH BHNT CHUBB LIFE VIỆT NAM
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
van an
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
văn an
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
văn an
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
ban công
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Hướng nghiệp GPO
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công Ty TNHH TM&DV DTS
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty GPO
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Nguyễn Thị Bình
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
tuanh.suying99@gmail.com
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
best
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
banh
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
test
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
admin
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Test123321
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Phạm Lê Tú Anh Giarng viên
Giarng viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
haruharu
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Mai Anh
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Sơn Tùng mtp
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
WOONG WOONG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
phương giảng viên
giảng viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Trần Thị Hạnh Giảng viên
Giảng viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
!@#$%^&* Giảng viên
Giảng viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty TNHH Quản lý tài sản Premier Việt Nam
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
WOONG WOONG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
ADMIN
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Hà Nguyễnnn
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Ngọc Hà
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Choi Tae
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
công ty duy phát
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
CÔNG TY TNHH AMAZON WEB SERVICES VIỆT NAM
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Abcd
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty TNHH Công nghệ thông tin MF VIỆT NAM
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty cổ phần Be group
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
SÓNO
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Lee Min Ho
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Dôn Dôn
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
MINHO
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty cổ phần Hanmedic Việt Nam
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
WOONG WOONG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Trần Mai Anh
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
TNHH MAY
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
admin
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Nguyễn Bảo Đại
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
MINMIM
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Đặng Linh Chi
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
hazi
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Ngọc Hiếu
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
admin
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công Ty Hoa Sao
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
MINNN
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Jang Ki Yong
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Park Seo Joon
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Test 67567
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Test 263
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Truong Tran Van
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Trần Văn Trường
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Lộc
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Du lịch Hải Đăng Travel - Thắp sáng niềm tin
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Khánh Ly
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty cổ phần ECOE Việt Nam
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty cổ phần ANZ
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG(OCB)
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
668 GROUP MAKETING ONLINE
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công Ty TNHH Truong Dinh Holding (TDH)
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
CÔNG TY TÂN VIỆT HƯNG
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty T&T nhân viênn
nhân viênn Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Cty TNHH Thiên Thành
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty abcd
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ APOLO
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Nguyễn Thị Bình
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
CÔNG TY CP MÁY VÀ TBCN QUỐC TẾ
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty TNHH SX TM DV Thuận Thông
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty TNHH MTV TVT
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Trần Văn Trường chủ tịch
chủ tịch Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Công ty TVT
Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
hùng giảng viên
giảng viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
long aaaa
aaaa Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
trung Vuong dsad
dsad Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Nguyen Duy Tuan Nhân Viên
Nhân Viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Trung Vuong fsdfawef
fsdfawef Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Nguyễn Ngọc Giảng viên
Giảng viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
hùng giảng viên
giảng viên Số khóa học: 1
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 10h
gv-img
nam anh CIA
CIA Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
hùng pm giảng viên tiếng anh
giảng viên tiếng anh Số khóa học: 6
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 26h
gv-img
121312312312 123123
123123 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Tủ Văn Lạnh Giảng viên
Giảng viên Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Dũng Hà Duy Giáo sư
Giáo sư Số khóa học: 1
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 120h
gv-img
1 1
1 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
gv-img
Giảng viên Tuấn Giảng viên
Giảng viên Số khóa học: 3
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 2h
gv-img
Nguyễn Thị Mo Giảng Viên
Giảng Viên Số khóa học: 6
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 80h

Lý do lựa chọn khóa học tại timviec365.com.vn

ảnh banner
ảnh banner1

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi. Một lần mua, học mãi mãi

ảnh banner2

Trực tuyến 24/7

Luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Đăng ký trở thành giảng viên truyền thụ kiến thức