Tìm kiếm khóa học tốt nhất

Cùng Timviec365.com.vn tìm kiếm tri thức

Học tập bất kể thời gian, địa điểm cùng các chuyên gia

Top Khóa Học Online

Khóa học của người trưởng thành

Khóa học của người trưởng thành

thời gian 120 giờ
học viên 3 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

Khóa học của người trưởng thành

Nguyễn Thị a

Nguyễn Thị a

Giảng viên 1

600,000đ

Khóa học của người trưởng thành 1

thời gian 120 giờ
học viên 2 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới. Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 580
số video 2 Bài
đánh giá 0
lượt xem 580
số video 2 Bài

Khóa học của người trưởng thành 1

Nguyễn Thị a

Nguyễn Thị a

Giảng viên 1

How to be main ys

thời gian 120 giờ
học viên 2 học viên đã học

haa

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 281
số video 2 Bài
đánh giá 0
lượt xem 281
số video 2 Bài

How to be main ys

Dũng Hà Duy

Dũng Hà Duy

Giáo sư

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán 1

thời lượng 20 giờ
học viên 3 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 1.7
lượt xem 214
số video 1 Bài
đánh giá 1.7
lượt xem 214
số video 1 Bài

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán

thời lượng 20 giờ
học viên 3 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 3.3
lượt xem 181
số video 2 Bài
đánh giá 3.3
lượt xem 181
số video 2 Bài

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán

Nguyễn Thị Mo

Nguyễn Thị Mo

Giảng Viên

2,000,000đ 1,900,000đ

Học để lên người 1

thời lượng 120 giờ
học viên 2 học viên đã học

IELTS Writing 7.5 – Viết bài luận IELTS được đánh giá là một trong những phần thi khó nhất. Bạn đã đủ tự tin chưa? Liệu bạn đã sẵn sàng để chinh phục kĩ năng này chưa?
Ngữ pháp luôn là thử thách lớn trong phần thi viết IELTS. Khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 chính là khóa học sẽ giúp bạn tự tin hơn, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS sắp tới.Là 1 trong 5 khóa học Tiếng Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Website học trực tuyến KynaLingo. Khóa học này sẽ trang bị đầy đủ các phạm vi ngữ pháp gặp trong kì thi và theo sát các tiêu chí chính xác được tính theo khung đánh giá của phần thi Viết IELTS chuẩn.
Khóa học luyện thi IELTS Writing không chỉ mang lại cho bạn một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn tiết lộ cho bạn các tips luyện thi cực hay. Hơn nữa, để đạt band điểm cao như IELTS Writing 7.5 thật không dễ dàng, các bạn cần nhiều hơn nữa những bí quyết, bí kíp giúp các bạn vượt qua những chủ đề mang tính học thuật. Kyna sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Vì sao chọn khóa học Bí quyết đạt IELTS Writing 7.5 nhỉ?

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 111
số video 2 Bài
đánh giá 0
lượt xem 111
số video 2 Bài

Học để lên người 1

Nguyễn Thị a

Nguyễn Thị a

Giảng viên 1

500,000đ 300,000đ

múa ys 101 ở hn

thời lượng 120 giờ
học viên 3 học viên đã học

múa

ảnh minh họa
đánh giá 1
lượt xem 104
số video 1 Bài
đánh giá 1
lượt xem 104
số video 1 Bài

múa ys 101 ở hn

hương

hương

giảng viên

100,000đ 85,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 1.7
lượt xem 214
số video 1 Bài
đánh giá 1.7
lượt xem 214
số video 1 Bài
ảnh minh họa
đánh giá 3.3
lượt xem 181
số video 2 Bài
đánh giá 3.3
lượt xem 181
số video 2 Bài

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán

Nguyễn Thị Mo

Nguyễn Thị Mo

Giảng Viên

2,000,000đ 1,900,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 111
số video 2 Bài
đánh giá 0
lượt xem 111
số video 2 Bài

Học để lên người 1

Nguyễn Thị a

Nguyễn Thị a

Giảng viên 1

500,000đ 300,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 1
lượt xem 104
số video 1 Bài
đánh giá 1
lượt xem 104
số video 1 Bài

múa ys 101 ở hn

hương

hương

giảng viên

100,000đ 85,000đ

Top Khóa Học Offline

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 1

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 1

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Khóa học gồm: 3 giai đoạn
Giai đoạn 1 - Chuẩn hóa ngữ âm: Học 13 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 2 - Giao tiếp cơ bản: Học 16 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 3 - Giao tiếp nâng cao: Học 10 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Hoạt động ngoại khóa: Mỗi giai đoạn có 2 buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời hoặc trong nhà.
Chương trình học online 30 phút mỗi ngày: Ở mỗi giai đoạn, học viên đều được cung cấp tài liệu học online tại nhà 30 phút để rèn luyện khả năng phát âm, nghe, nói.

How to be main Sona

thời gian 120 giờ
học viên 0 học viên đã học

Giới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá học

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 290
số video 0 học viên
đánh giá 0
lượt xem 290
số video 0 học viên

How to be main Sona

Nguyễn Thị f

Nguyễn Thị f

Giảng viên

100,000đ 100,000đ

Khóa học offline của người trưởng thành 2

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Khóa học gồm: 3 giai đoạn
Giai đoạn 1 - Chuẩn hóa ngữ âm: Học 13 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 2 - Giao tiếp cơ bản: Học 16 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 3 - Giao tiếp nâng cao: Học 10 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Hoạt động ngoại khóa: Mỗi giai đoạn có 2 buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời hoặc trong nhà.
Chương trình học online 30 phút mỗi ngày: Ở mỗi giai đoạn, học viên đều được cung cấp tài liệu học online tại nhà 30 phút để rèn luyện khả năng phát âm, nghe, nói.

ảnh minh họa
đánh giá 0
lượt xem 163
số video 0 học viên
đánh giá 0
lượt xem 163
số video 0 học viên

Khóa học offline của người trưởng thành 2

Nguyễn Thị b

Nguyễn Thị b

Giảng viên 2

13,000,000đ 10,000,000đ

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 2

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Khóa học gồm: 3 giai đoạn
Giai đoạn 1 - Chuẩn hóa ngữ âm: Học 13 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 2 - Giao tiếp cơ bản: Học 16 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Giai đoạn 3 - Giao tiếp nâng cao: Học 10 buổi - 2.5h/ buổi, đã bao gồm test cuối khóa.
Hoạt động ngoại khóa: Mỗi giai đoạn có 2 buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời hoặc trong nhà.
Chương trình học online 30 phút mỗi ngày: Ở mỗi giai đoạn, học viên đều được cung cấp tài liệu học online tại nhà 30 phút để rèn luyện khả năng phát âm, nghe, nói.

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 111
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 111
học viên 0 học viên

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 2

tc_info_box_img

Nguyễn Thị B

Giáo Sư

20,000,000đ 12,000,000đ

Khóa học tiếng anh cơ bản

thời gian 1 giờ
học viên 0 học viên đã học

Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học Mô tả khóa học

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 87
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 87
học viên 0 học viên

Khóa học tiếng anh cơ bản

tc_info_box_img

Giảng viên Tuấn

Giảng viên

10,000,000đ 980,000đ

How to be play rân

thời gian 120 giờ
học viên 0 học viên đã học

Giới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá họcGiới thiệu khoá học

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 76
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 76
học viên 0 học viên

How to be play rân

tc_info_box_img

Nguyễn Thị f

Giảng viên

100,000đ 100,000đ

Khóa học test test

thời gian 60 giờ
học viên 0 học viên đã học

Mô tả Mô tả Mô tả Mô tả Mô tả Mô tả

ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 73
học viên 0
đánh giá 0
thời gian 73
học viên 0 học viên

Khóa học test test

tc_info_box_img

Nguyễn Thị Mo

Giảng Viên

1,000,000đ 900,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 111
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 111
học viên 0 Học viên

Hoạch định chiến lược trong đầu tư chứng khoán offline 2

Nguyễn Thị B

Nguyễn Thị B

Giáo Sư

20,000,000đ 12,000,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 87
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 87
học viên 0 Học viên

Khóa học tiếng anh cơ bản

Giảng viên Tuấn

Giảng viên Tuấn

Giảng viên

10,000,000đ 980,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 76
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 76
học viên 0 Học viên

How to be play rân

Nguyễn Thị f

Nguyễn Thị f

Giảng viên

100,000đ 100,000đ
ảnh minh họa
đánh giá 0
thời gian 73
học viên 0 Học viên
đánh giá 0
thời gian 73
học viên 0 Học viên

Khóa học test test

Nguyễn Thị Mo

Nguyễn Thị Mo

Giảng Viên

1,000,000đ 900,000đ

Đội ngũ giảng viên - trung tâm giảng dạy

Giảng Viên
6 Số khóa học: 6
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 44h
Giảng viên
3 Số khóa học: 3
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 3h
1
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
Giáo sư
1 Số khóa học: 1
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 120h
Giảng viên
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
123123
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
giảng viên tiếng anh
5 Số khóa học: 5
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 52h
CIA
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
giảng viên
1 Số khóa học: 1
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 10h
Giảng viên
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
fsdfawef
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
Nhân Viên
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h
dsad
0 Số khóa học: 0
thời gian dạy Tổng giờ giảng: 0h

Lý do lựa chọn khóa học tại timviec365.com.vn

ảnh banner
ảnh banner1

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi. Một lần mua, học mãi mãi

ảnh banner2

Trực tuyến 24/7

Luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Đăng ký trở thành giảng viên truyền thụ kiến thức